KaarPux xorg proto Module: kbproto

Name
kbproto
Version
1.0.7
Tarball
http://xorg.freedesktop.org/releases/individual/proto/kbproto-1.0.7.tar.bz2
Definition
xorg-proto.yaml